GSMA Mobile World Congress ایالات متحده آمریکا

تصور کنید یک آینده بهتر September 12-14 2018

MWC Americas 2018 شرکت ها و افرادی را تشکیل می دهد که با چشم انداز و نوآوری خود یک آینده بهتر را شکل می دهند.

GSMA نماینده منافع اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان است، با استفاده از اپراتورهای 800 نزدیک به شرکت های 300 در اکوسیستم وسیع تلفن همراه، از جمله سازندگان گوشی و سازندگان، شرکت های نرم افزاری، ارائه دهندگان تجهیزات و شرکت های اینترنتی، و همچنین سازمان های در بخش های مجاور. GSMA همچنین تولید رویدادهای برجسته صنعت مانند کنگره جهانی موبایل، کنگره جهانی موبایل شانگهای، کنگره جهانی موبایل کنگره آمریکا و کنفرانس های سری 360 موبایل.

پیوند: https: //www.mwcamericas.com/