CommunicAsia

Telsto قدردانی می شود که به CommunicAsia دعوت شده است که یک نمایشگاه و کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که در سنگاپور برگزار می شود. رویداد سالانه از زمان 1979 اتفاق می افتد و معمولا در ماه ژوئن برگزار می شود. نمایش معمولا به طور همزمان با نمایشگاه ها و کنفرانس BroadcastAsia و EnterpriseIT انجام می شود

نمایشگاه CommunicAsia یکی از بزرگترین پلتفرم هایی است که برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تشکیل شده است. این تساوی مارک های صنعتی جهانی را به نمایش گذاشتن فن آوری های کلیدی و در حال ظهور تبدیل می کند.

CommunicAsia

CommunicAsia، همراه با BroadcastAsia و NXTAsia جدید، ConnecTechAsia را تشکیل می دهند - پاسخ منطقه به کشورهای همگرا از ارتباطات، پخش و فن آوری های در حال ظهور است.

پیوند: www.communicasia.com