سیستم ورودی کابل

سیستم ورودی کابلی (CES) از Telsto یک راه حل صرفه جویی در هزینه و صرفه جویی در هزینه برای کابل کابینه کنترل خوراک فراهم می کند. بین ماژول ها را برای کابلهای مونتاژ که می تواند ترکیب شوند یا چند ضلعی کابل ورودی کابل را انتخاب کنید.

با استفاده از آستین های کابل از مدولار CES، که می تواند به روش های مختلف ترکیب شود، شما می توانید کابل های مونتاژ شده و همچنین کابل های انعطاف پذیر را به سرعت و انعطاف پذیری نصب کنید. عناصر فردی در اشکال مختلف و برای طیف گسترده ای از قطر کابل در دسترس هستند.

سیستم پانل ورودی سیستم یک سیستم تقسیم کننده است که به عنوان مثال، مشکلات مربوط به معرفی کابلهای از پیش نصب شده به محوطه را حل می کند. شاخه های بزرگتر نیز می توانند به محوطه بدون مشکل وارد شوند. سیستم های مختلف در دسترس هستند